Bureau of Corrections

Republic of the Philippines

____________________________________________________________________

“Reforming Lives, Community Thrives”

Philippine Standard Time

Wednesday 17 August 2022

Hymn

Video

Lyrics

Hangarin mo’y itaguyod
Puso’t isipay mahubog
Dakila mong adhikain
Nagkasala ay baguhin
Mga maling nakaraan
Tuluyan nang kalimutan
Kawanihan ng pagwawasto
Ligtas at makabago
Kinabukasa’y binigyan pag-asa’t kaliwanagan
Gabay ka sa paghahanda
Bagong buhay at pag-asa
Pagmamahal ay ituro sa bayan at kapwa tao
Kawanihan ng pagwawasto
Maka-Diyos, Maka-Tao
Kawanihan ng pagwawasto
Mabuhay at salamat sayo